Wycinka drzew Warszawa- zasady wydawania pozwoleń

Wycinka drzew

Wydawanie zezwoleń na wycinkę drzew odbywa się w uporządkowany sposób. Cały proces regulowany jest przez Urząd Miasta Warszawa. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody zmieniła nieco zawartość, jaką należy umieścić we wniosku o zezwolenie na wycinkę drzew. Nowelizacja ustawy zmieniła sposób wymagania zezwolenia. Dotychczas granica wymagania zezwolenia była związana z wiekiem drzewa. Obecnie granica regulowana jest przez obwód drzewa. Nowelizacja zajęła się również drzewami owocowymi- w niektórych przypadkach również na nie będzie wymagane zezwolenie.

Wobec artykułu 83b wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew w Warszawie powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości albo właściciela urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
2) oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością albo oświadczenie o posiadanym prawie własności urządzeń, o których mowa w art. 49 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana, lub oświadczenie o udostępnieniu informacji, o której mowa w art. 83 ust. 4;
4) nazwę gatunku drzewa;
5) obwód pnia drzewa mierzony na wysokości 130 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
a) posiada kilka pni — obwód każdego z tych pni,
b) nie posiada pnia — obwód pnia bezpośrednio poniżej korony drzewa;
7) miejsce, przyczynę, termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu, oraz wskazanie czy usunięcie wynika z celu związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej;
8) rysunek, mapę zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji
9) projekt planu:
a) nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew
b) przesadzenia drzewa

Zobacz więcej: wycinka drzew cennik

Warszawa sprzątanie ogrodu- przygotowywanie oczka wodnego do nadejścia zimy

Sprzątanie ogrodu

Po sprzątnięciu trawników i przygotowaniu rabat należy wziąć się również za odpowiednie uporządkowanie oczek wodnych. Pamiętajmy, że rośliny wodne podczas mrozów mogą umrzeć i opaść na dno, gdzie wytworzy się z nich warstwa mułu. Tego typu proces nie jest wskazany w oczkach wodnych wokół domu, ponieważ muł spłyca oczko, a także może być szkodliwy dla zwierząt zamieszkujących te niewielkie zbiorniki wodne.
Jeżeli zauważymy w swoim oczku obumarłe rośliny lub ich części, należy je usunąć, najlepiej za pomocą sekatora na teleskopowym trzonku. Poza tym rośliny, które normalnie nie bytują w naszym klimacie, należy wyjąć z oczka wodnego, ponieważ nie wytrzymają one mrozów.

Pamiętajmy jednak, aby zostawić pałki wodne i trzciny, dzięki którym tlen z powietrza transportowany jest do wody. Odpowiednie natlenienie w zimie jest kluczowe dla zachowania prawidłowej kondycji roślin i zwierząt w wodzie.
Jeżeli posiadamy zbiorniki o głębokości mniejszej niż 1 m, sprawdźmy stan mułu. Jeżeli jest go więcej niż 15 cm, należy go usunąć za pomocą podbieraka lub jeśli muł jest leciwy, należy wypompować około 2/3 wody z oczka i następnie usunąć muł. Możemy również użyć odkurzaczy wodnych pomagających zbierać muł. Za ich pomocą różnego rodzaju odkurzaczy lub dmuchaw ogrodowych szybko poradzimy sobie z takimi zadaniami jak sprzątanie ogrodu Warszawa oferuje nam ogromny wybór dmuchaw do liści oraz odkurzaczy do mułu.